آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ whatsapp telegram line

اخبار سایت

خدمات

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع

آسان هاست , همراه چهارده ساله شما
خدمات  هاستینگ
ثبت انواع دامین
طراحی سایت
پرداخت های ارزی
پشتیبانی آنلاین
کتب نفیس به همراه جلد و جعبه چرم
یادگاری ماندگار برای عزیزان شما
درج عبارت دلخواه با لیزر درون جلد کتاب
kotobenafis.com
طراحی انواع سایت های واکنشگرا
نمایش صحیح در انواع دیوایس ها
پشتیبانی از
Chrome
Firerfox
IE
Safari
Opera
All devices
کامپیوتر
تلفن همراه
تبلت
Image Slider

جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش :
پشتیبانی :
جهت

جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
65,000 تومان
.com
75,000 تومان
.net
78,000 تومان
.org
80,000 تومان
.info
69,000 تومان
.name
190,000 تومان
.university
6,000 تومان
یکساله .ir
50,000 تومان
.us
20,000 تومان
پنجساله .ir
190,000 تومان
.finance
200,000 تومان
.tv
185,000 تومان
.co,com
52,000 تومان
.in
60,000 تومان
.Eu
190,000 تومان
.insure
108,000 تومان
.Mobi
65,000 تومان
75,000 تومان
190,000 تومان
.clinic
350,000 تومان
.credit
388,000 تومان
.mn
101,000 تومان
.Asia
170,000 تومان
.co
87,000 تومان
.Tel
190,000 تومان
.dental
164,000 تومان
.ws
200,000 تومان
فارسی.tv
465,000 تومان
.press
115,000 تومان
.airforce
390,000 تومان
.host
80,000 تومان
.company
192,000 تومان
.enterprises
143,000 تومان
.tips
143,000 تومان
.center
192,000 تومان
.builders
115,000 تومان
.construction
192,000 تومان
.contractors
192,000 تومان
.academy
143,000 تومان
.education
143,000 تومان
.institute
115,000 تومان
.coffee
311,000 تومان
.kitchen
241,000 تومان
.menu
311,000 تومان
.recipes
115,000 تومان
.army
85,000 تومان
.pink
115,000 تومان
.red
85,000 تومان
.blue
143,000 تومان
.today
190,000 تومان
.holiday
192,000 تومان
.clothing
101,000 تومان
.biz
143,000 تومان
.equipment
190,000 تومان
.glass
143,000 تومان
.lighting
311,000 تومان
.shoes
115,000 تومان
.navy
192,000 تومان
.guru
8,500000 تومان
.rich
143,000 تومان
.gallery
143,000 تومان
.graphics
115,000 تومان
.vet
115,000 تومان
.photo
143,000 تومان
.photography
143,000 تومان
.photos
115,000 تومان
.pics
311,000 تومان
.holdings
311,000 تومان
.ventures
311,000 تومان
.careers
450,000 تومان
.ceo
143,000 تومان
.management
192,000 تومان
.estate
276,000 تومان
.house
192,000 تومان
.land
112,000 تومان
.soy
192,000 تومان
.ooo
192,000 تومان
.repair
143,000 تومان
.solutions
143,000 تومان
.support
170,000 تومان
.tattoo
192,000 تومان
.training
290,000 تومان
.im
100,000 تومان
.uk
192,000 تومان
.singles
192,000 تومان
.bike
311,000 تومان
.camera
192,000 تومان
.computer
143,000 تومان
.systems
143,000 تومان
.technology
311,000 تومان
.camp
171,000 تومان
.website
311,000 تومان
.voyage
143,000 تومان
.directory
80,000 تومان
.click
192,000 تومان
.domains
143,000 تومان
.email
87,000 تومان
.link
115,000 تومان
.uno
130,000 تومان
.marketing
115,000 تومان
.farm
210,000 تومان
.codes
70,000 تومان
.onl
125,000 تومان
.boutique
125,000 تومان
.cheap
125,000 تومان
.zone
270,000 تومان
.build
125,000 تومان
.cool
125,000 تومان
.watch
95,000 تومان
.agency
125,000 تومان
.bargains
430,000 تومان
.best
150,000 تومان
.wiki
80,000 تومان
.works
192,000 تومان
.world
186,000 تومان
.expert
101,000 تومان
.club
115,000 تومان
.democrat
192,000 تومان
.media
192,000 تومان
.social
192,000 تومان
.events
130,000 تومان
.trade
115,000 تومان
.industries
85,000 تومان
.supply
115,000 تومان
.tools
85,000 تومان
.report
115,000 تومان
.services
100,000 تومان
.de
192,000 تومان
.market
115,000 تومان
.town
320,000 تومان
.voting
115,000 تومان
.exchange
190,000 تومان
.engineering
190,000 تومان
.healthcare
60,000 تومان
.okinawa
192,000 تومان
.nyc
77,000 تومان
.desi
150,000 تومان
.attorney
150,000 تومان
.lawyer
143,000 تومان
.city
115,000 تومان
.surf
115,000 تومان
.beer
192,000 تومان
.deals
200,000 تومان
.degree
230,000 تومان
.scot
115,000 تومان
.republican
115,000 تومان
.place
311,000 تومان
.plumbing
115,000 تومان
.direct
112,000 تومان
.rodeo
112,000 تومان
.horse
115,000 تومان
.fishing
115,000 تومان
.country
115,000 تومان
.cooking
430,000 تومان
.organic
115,000 تومان
.church
115,000 تومان
.guide
192,000 تومان
.life
350,000 تومان
.loans
430,000 تومان
.global
230,000 تومان
.london
52,000 تومان
.koeln
580,000 تومان
.hiphop
580,000 تومان
.audio
350,000 تومان
.accountants
115,000 تومان
.digital
580,000 تومان
.creditcard
190,000 تومان
.claims
85,000 تومان
.gratis
80,000 تومان
.black
260,000 تومان
.bio
98,000 تومان
.haus
115,000 تومان
.fitness
192,000 تومان
.forsale
199,000 تومان
.discount
190,000 تومان
.furniture
350,000 تومان
.investments
311,000 تومان
.fund
115,000 تومان
.cash
190,000 تومان
.tax
150,000 تومان
.actor
101,000 تومان
.rocks
190,000 تومان
.surgery
192,000 تومان
.limited
155,000 تومان
.maison
190,000 تومان
.financial
115,000 تومان
.fail
115,000 تومان
.wtf
125,000 تومان
.how
115,000 تومان
.consulting
311,000 تومان
.toys
75,000 تومان
.tokyo
129,000 تومان
.moe
54,000 تومان
.pictures
190,000 تومان
.lease
115,000 تومان
.associates
150,000 تومان
.rest
270,000 تومان
.bar
192,000 تومان
.pub
115,000 تومان
.gripe
190,000 تومان
.capital
170,000 تومان
.christmas
115,000 تومان
.wang
115,000 تومان
.fish
192,000 تومان
.vision
150,000 تومان
.ink
85,000 تومان
.supplies
115,000 تومان
.parts
190,000 تومان
.cleaning
115,000 تومان
.cards
115,000 تومان
.care
120,000 تومان
.catering
75,000 تومان
.webcam
75,000 تومان
.bid
171,000 تومان
.reviews
115,000 تومان
.productions
190,000 تومان
.partners
190,000 تومان
.dating
101,000 تومان
.xyz
129,000 تومان
.ninja
115,000 تومان
.properties
190,000 تومان
.condos
87,000 تومان
.орг
73,000 تومان
.dance
115,000 تومان
.vacations
190,000 تومان
.cruises
115,000 تومان
.rentals
190,000 تومان
.restaurant
190,000 تومان
.flights
190,000 تومان
.villas
2,500,000 تومان
.luxury
85,000 تومان
.exposed
115,000 تومان
.foundation
70,000 تومان
.kim
580,000 تومان
.property
192,000 تومان
.help
920,000 تومان
.diet
311,000 تومان
.pizza
115,000 تومان
.immo
80,000 تومان
.business
143,000 تومان
.network
192,000 تومان
.software
115,000 تومان
.auction
350,000 تومان
.energy
69,000 تومان
.internatonal
171,000 تومان
.band
118,000 تومان
.cab
118,000 تومان
.community
190,000 تومان
.delivery
150,000 تومان
.dentist
311,000 تومان
.diamonds
118,000 تومان
.engineer
120,000 تومان
.frl
118,000 تومان
.gifts
200,000 تومان
.mortgage
118,000 تومان
.rehab
82,000 تومان
.rip
190,000 تومان
.solar
80,000 تومان
.space
50,000 تومان
.work
80,000 تومان
.party
80,000 تومان
.cricket
280,000 تومان
.vote
129,000 تومان
.yoga
80,000 تومان
.science
190,000 تومان
.coach
190,000 تومان
.memorial
190,000 تومان
.legal
118,000 تومان
.money
270,000 تومان
.green
350,000 تومان
.tires
580,000 تومان
.flowers
128,000 تومان
.wedding
130,000 تومان
.fashion
130,000 تومان
.garden
80,000 تومان
.poker
130,000 تومان
.fit
118,000 تومان
.sale
105,000 تومان
.video
320,000 تومان
.design
230,000 تومان
.ngo
190,000 تومان
.tennis
118,000 تومان
.chat
73,000 تومان
.one
190,000 تومان
.apartments
620,000 تومان
.adult
118,000 تومان
.school
93,000 تومان
.football
50,000 تومان
.top
1,800,000 تومان
.sucks
90,000 تومان
.date
93,000 تومان
.review
93,000 تومان
.faith
190,000 تومان
.golf
190,000 تومان
.tours
570,000 تومان
.gold
120,000 تومان
.plus
120,000 تومان
.cafe
120,000 تومان
.express
120,000 تومان
.love
192,000 تومان
.site
171,000 تومان
.news
120,000 تومان
.team
190,000 تومان
.jewelry
120,000 تومان
.show
220,000 تومان
.lat
360,000 تومان
.tech
80,000 تومان
.download
80,000 تومان
.racing
80,000 تومان
.accountant
80,000 تومان
.loan
115,000 تومان
.win
115,000 تومان
.lol
190,000 تومان
.hockey
190,000 تومان
.dog
190,000 تومان
.theater
190,000 تومان
.taxi
143,000 تومان
.run
95,000 تومان
.soccer
1,200,000 تومان
.movie
190,000 تومان
.coupons
241,000 تومان
.online
93,000 تومان
.fyi
192,000 تومان
.mba
270,000 تومان
.fans
200,000 تومان
.style
190,000 تومان
.bingo
190,000 تومان
.ski
430,000 تومان
.rent
2,300,000 تومان
.tickets
280,000 تومان
.college
171,000 تومان
.live
80,000 تومان
.men
170,000 تومان
.studio
94,000 تومان
.pro
171,000 تومان
.earth
87,000 تومان
.cloud
171,000 تومان
.family
311,000 تومان
.wine
311,000 تومان
.vin
11,000,000تومان
.auto
11,000,000تومان
.car
11,000,000تومان
.cars
80,000 تومان
.pw
115,000 تومان
.bet
152,000 تومان
.mom
1,700,000تومان
.game
65,000 تومان
.vip
90,000 تومان
.promo
75,000 تومان
.рус
143,000 تومان
.group
190,000 تومان
.salon
360,000 تومان
.store
99,000 تومان
.ltd
115,000 تومان
.stream
110,000 تومان
.cx
140,000 تومان
.tube
320,000 تومان
.am
94,000 تومان
.gdn
129,000 تومان
.games
130,000 تومان
.shopping
290,000 تومان
.shop
410,000 تومان
.doctor
150,000 تومان
.ren
192,000 تومان
.blog
150,000 تومان
.cam
80,000 تومان
.irish
200,000 تومان
.hospital
157,000 تومان
.fun
368,000 تومان
.basketball
320,000 تومان
.eco
120,000 تومان
.art
150,000 تومان
.buzz
100,000 تومان
.gift
570,000 تومان
.guitars
115,000 تومان
.florist
90,000 تومان
.international
70,000 تومان
.shiksha
350,000 تومان
.archi
63,000 تومان
.cologne
420,000 تومان
.career
350,000 تومان
.reise
200,000 تومان
.gent
450,000 تومان
.physio
1,600,000 تومان
.hosting
230,000 تومان
.realtor
270,000 تومان
.paris
360,000 تومان
.eus
360,000 تومان
.gal
4,750,000 تومان
.pharmacy
150,000 تومان
.markets
230,000 تومان
.courses
260,000 تومان
.abogado
550,000 تومان
.law
180,000 تومان
.study
150,000 تومان
.trading
190,000 تومان
.broker
260,000 تومان
.forex
3,200,000 تومان
.theatre
12,300,000 تومان
.protection
12,300,000 تومان
.security
290,000,000تومان
.hoteles
140,000 تومان
.pet
3,200,000 تومان
.storage
650,000 تومان
travel
290,000 تومان
io
262,000 تومان
mx
55,000 تومان
cn
108,000 تومان
.me
220,000 تومان
.la
80,000 تومان
.cc
195,000 تومان
.sx
290,000 تومان
.vc
80,000 تومان
.ca
94,000 تومان
.be
420,000 تومان
.so
115,000 تومان
.at
620,000 تومان
.sc
101,000 تومان
.nl
164,000 تومان
.bz
150,000 تومان
.pl
500,000 تومان
.fm
332,000 تومان
.ph
192,000 تومان
.lc
122,000 تومان
.com.co
100,000 تومان
.org.uk

آموزش های کاربران


جهت سفارش هاست نوع هاست خود را انتخاب نماييد.

هاست لينوکس

هاست ويندوز

جهت
فضا
پهنای باند
افزودن دامنه
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
تعداد پارک دامين
اکانت FTP
پشتيباني PHP
کنترل پنل
محل ديتاسنتر
قيمت (سالانه)
+اطلاعات بيشتر

Plan 1

Linux - 50 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
15,000 تومان

Plan 2

Linux - 100 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
26,000 تومان

Plan 4

Linux - 200 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
37,000 تومان

Plan 6

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
70,000 تومان

Plan 8

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 10

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
110,000 تومان

Plan 12

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
120,000 تومان

Plan 14

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
150,000 تومان
footer.htm
میزبانی وب دامنه طراحی و توسعه وب سایت سایر مطالب ارتباط با ما
هاست لینوکس ایران

هاست ویندوز ایران

سرور مجازی

سرور اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

لیست و تعرفه دامین ها

ثبت دامین با پسوندهای جدید

ثبت دامین کشورهای جهان

ثبت دامین های فارسی

انتقال دامین به آسان هاست و تمدید

ورود به سایت

نمونه کارها

سفارش طراحی وب سایت

سفارش هاست و دامین

شماره حساب ها

آموزش های کاربردی

شرایط و ضوابط

درباره ما

شماره تماس:
021-55153580
09109960915

فروش:
sales[at]AsanHost.com
پشتیبانی:
support[at]AsanHost.com
اطلاعات:
info[at]AsanHost.com

گفتگوی آنلاین  

© 2018 - 2004 AsanHost.com
google